legal

Částečná nezaměstnanost, aneb opatření zaměstnavatele při nedostatku práce

V současné době utlumování činnosti podnikatelských subjektů řeší zaměstnavatelé otázku, jak se vypořádat se stávajícími zaměstnanci, pro které nemají dostatek práce v důsledku dočasného omezení odbytu výrobků či služeb.

Jak přistoupit k takovému zaměstnanci, u kterého není s ohledem na povahu práce možné sjednat práci z domova (home office)? Poskytování náhrady mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku je nákladné a ukončování pracovního poměru v některých případech příliš extrémní. Zákon však pro tyto případy upravuje speciální oblast částečné nezaměstnanosti, jako alternativní možnost postupu.

Částečnou nezaměstnaností se rozumí případ, kdy zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnanci práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky po jím poskytovaných službách. Jedná se o jinou překážku v práci na straně zaměstnavatele, která je u zaměstnavatelů v současné době s ohledem na vliv koronaviru (nejen) na českou ekonomiku stále častějším jevem.

Vzhledem k tomu, že k omezení odbytu výrobků či poptávky po službách dochází často v důsledku určité ekonomické recese či krize, zákon se snaží zaměstnavatelům v takových situacích vyjít vstříc a umožnit jim překlenout tuto dočasnou negativní situaci.

Působí-li u zaměstnavatele odborová organizace, má zaměstnavatel možnost s ní uzavřít dohodu, na základě které musí být zaměstnancům po dobu částečné nezaměstnanosti vyplácena náhrada mzdy minimálně ve výši 60 % jejich průměrného výdělku.

Pokud u zaměstnavatele odborová organizace nepůsobí, může zaměstnavatel výše uvedenou dohodu nahradit vnitřním předpisem. I v tomto vnitřním předpisu však musí náhrada mzdy zaměstnancům činit alespoň 60 % jejich průměrného výdělku. Vnitřní předpis může být pak ze strany zaměstnavatele kdykoliv změněn, či zrušen. O této změně či zrušení je nicméně povinen informovat zaměstnance.

Pro možností náhrady vyplacené mzdy v částečné nezaměstnanosti sledujte informace o programu ANTIVIRUS zde: https://www.kodaplegal.cz/cs/pandemie-informace/podpora-podnikatelu.html

V případě další konzultace k tomuto tématu či zájmu o zpracování související dokumentace jsme Vám rádi k dispozici prostřednictvím kontaktních e-mailů v záložce Kontakt, popř. telefonicky po předchozím kontaktování e-mailem.


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

(00420) 485 228 422

info@kodaplegal.cz

cs en de 

ETL Global
Rychlý kontakt close