legal

Česko zůstává i nadále daňovým rájem sportovců

Nejvyšší správní soud (NSS) dal v případě fotbalisty Davida Lafaty po dlouhých letech sporů za pravdu názoru, že si sportovci mohou uplatnit výdaje ve výši 60 % příjmů. Důvodem nejsou principy a logika zdaňování, ale nedbalá právní úprava. Jak tvrdí NSS, jestliže má sportovec legálně na vybranou vykonávat samostatnou činnost profesionálního sportovce buďto jako živnostenské podnikání (s výdaji ve výši 60 % příjmů), nebo jako nezávislé povolání (s výdaji ve výši 40 % příjmů), nelze jej za daného právního stavu nutit, aby pro účely zdanění zvolil ten způsob, který je z hlediska fiskálních zájmů státu vhodnější.

Celkové daňové a odvodové zatížení příjmu sportovce uplatňujícího výdaje ve výši 60 % příjmů se až do úrovně ročních příjmů ve výši 2 mil. Kč pohybuje blízko 5 %. Na portálu kodap.cz jsme zveřejnili grafické znázornění daňového a odvodového zatížení příjmů v různých režimech zdanění, které rozdíly názorně zobrazuje.

Česká republika tak pro sportovce nadále zůstává daňovým rájem. Ve většině ostatních zemí je totiž obvyklé, že se příjmy z výkonu kolektivních sportů zdaňují v režimu příjmů ze závislé činnosti. Daňové a odvodové zatížení je pak výrazně vyšší. Od roku 2018 se tento rozdíl poněkud zmenší díky snížení výše příjmů, ze které lze uplatnit výdaje procentem.

Je pro vás zdanění sportovců inspirující? Sportujte!


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

(00420) 485 228 422

info@kodaplegal.cz

cs en de 

ETL Global
Rychlý kontakt close