legal

Daň z nemovitých věcí 2018 - pozor na správné zdanění stavebního pozemku

Zákon o dani z nemovitých věcí definuje speciální druh pozemku – stavební pozemek – jako nezastavěný pozemek určený k zastavění zdanitelnou stavbou na základě vydaného stavebního ohlášení či povolení. Při splnění podmínek zákona může být za stavební pozemek považován i pozemek zatížený právem stavby.

Pokud je k 1. 1. 2018 některý z vašich pozemků považován za stavební, je nutné jej v přiznání k dani z nemovitých věcí zdanit samostatnou zákonem stanovenou sazbou daně 2 Kč/m2, a to v rozsahu výměry zastavěné plochy nadzemní části plánované zdanitelné stavby. Daň ze zbývající části pozemku se určí podle druhu pozemku zapsaného v katastru nemovitostí. Pozemek přestane být stavebním pozemkem tehdy, jakmile se zdanitelná stavba vystavěná na tomto pozemku stane předmětem daně ze staveb, a v případě, kdy stavební ohlášení či povolení pozbude platnost.

Při sestavení přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2018 pamatujte tedy i na případná nová stavební řízení, která ovlivňují výši této daně. Lhůta pro podání přiznání je do 31. 1. 2018.


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

(00420) 485 228 422

info@kodaplegal.cz

cs en de 

ETL Global
Rychlý kontakt close