legal

Evidence skutečných majitelů obchodních korporací

Od 1. 1. 2018 platí nová povinnost pro všechny obchodní korporace a další evidované právnické osoby. Musí totiž ve veřejném rejstříku zapsat do evidence vedené krajským soudem svého skutečného majitele. Skutečným majitelem je především fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v dané obchodní korporaci. Tato evidence není oproti obchodnímu rejstříku veřejná, ale i přesto do ní mají mnohé subjekty, především orgány státní správy, přístup.

Uvedená povinnost byla stanovena zákonem v souvislosti s bojem proti praní špinavých peněz a její splnění je podstatné např. pro úspěšné účastenství v zadávacím řízení v oblasti veřejných zakázek, či při obchodní spolupráci, u které je třeba do určité míry prověřovat majetkovou strukturu ve vztahu k osobě skutečného majitele a to nejen z hlediska orgánů státní správy. Lze tudíž nepochybně doporučit této povinnosti bez výjimky dostát.

Zápis do evidence by měl být proveden bez zbytečných odkladů. Nejpozději však mají obchodní korporace tuto povinnost splnit do 31. 12. 2018, současně je zápis do tohoto termínu osvobozen od soudního poplatku (1.000,- Kč).


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

(00420) 485 228 422

info@kodaplegal.cz

cs en de 

ETL Global
Rychlý kontakt close