legal

Evidence v registru skutečných majitelů do konce roku bezplatně!

S blížícími se vánočními svátky a následným koncem roku se pomalu schyluje i k ukončení motivačního osvobození od poplatku za zápis skutečného majitele v registru.

Počínaje dnem 01. 01. 2018 vznikla právnickým osobám a svěřeneckým fondům (dále jen „subjekt“) povinnost zajistit zápis skutečného majitele v evidenci. Lhůta pro provedení zápisu je pro subjekty již evidované v obchodním rejstříku stanovena na 1 rok, nejpozději tedy do 31. 12. 2018, pro všechny ostatní je pak lhůta stanovena na 3 roky.

Evidence skutečných majitelů je neveřejný rejstřík vedený rejstříkovými soudy. V dané evidenci jsou zaznamenávány pouze a výlučně údaje o fyzické osobě, která je skutečným vlastníkem subjektu, tzn. osoba je stanovena dle zakladatelských dokumentů, má možnost vykonávat přímo a nepřímo faktický vliv na daný subjekt, nebo vlastní většinový podíl na společnosti. Přístup do zmiňovaného registru je velmi omezený a informace z něj jsou poskytovány jen na základě oprávněného právního zájmu.

Sankce za nesplnění povinnosti zápisu není ze zákona primárně stanovena, nicméně sekundární dopady spojené s nesplněním zákonné povinnosti se mohou následně nepříznivě promítnout v účastenství v zadávacích řízeních v oblastech veřejných zakázek a při obchodní spolupráci s dalšími subjekty při prověřování majetkové struktury.

Vyřízení evidence zápisu pro právnické osoby je až do konce letošního roku osvobozeno od soudního poplatku. Počínaje dnem 01. 01. 2019 je zápis skutečného majitele následně zpoplatněn dle standardní taxy, jež je stanovena rejstříkovými soudy na částku 1.000 Kč.


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

(00420) 485 228 422

info@kodaplegal.cz

cs en de 

ETL Global
Rychlý kontakt close