legal

Finanční úřad nemůže zadržovat nespornou část nadměrného odpočtu DPH

Již dříve jsme upozorňovali klienty na daňové spory, které byly v poslední době vedeny ohledně otázky, zda finanční úřady mohou v rámci svých kontrolních postupů zadržovat daňovým subjektům také i nespornou část prověřovaného nadměrného odpočtu DPH.

K dané problematice se čerstvě vyjádřil Ústavní soud ve svém nálezu sp. zn. II. ÚS 819/18 ze dne 22. 2. 2019. Jedná se o průlomové rozhodnutí, neboť Ústavní soud v něm konstatoval, že zadržování celé částky uplatněného nadměrného odpočtu v situaci, kdy správce daně vede kontrolu pouze ve vztahu k některým dílčím (sporným) plněním, představuje neoprávněný zásah do vlastnického práva daňového subjektu.

Jinak řečeno, dle Ústavního soudu je správce daně v takové situaci povinen rozdělit uplatněný nadměrný odpočet DPH na částku spornou a na částku nespornou – a tu část nadměrného odpočtu, o níž nemá žádné pochybnosti, vrátit daňovému subjektu.


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

(00420) 485 228 422

info@kodaplegal.cz

cs en de 

ETL Global
Rychlý kontakt close