legal

Home-office (nejen) v době nouzového stavu

Způsob výkonu práce zaměstnanců prostřednictvím home office skýtá za aktuální složité situace vhodnou možnost, jak udržet alespoň do určité míry chod podniků za současného zajištění ochrany zdraví zaměstnanců. Jaké jsou ovšem podmínky toho, aby zaměstnanec mohl vykonávat práci z domova a na co si dát při tomto způsobu výkonu práce pozor?

Předně musí home office umožňovat faktická povaha práce, kterou zaměstnanec vykonává. V souvislosti s tím pak musí mít zaměstnavatel technické možnosti, jak výkon práce z domova zaměstnanci umožnit. Půjde zejména o zajištění pomůcek a nástrojů k výkonu práce (zpravidla počítač včetně potřebného softwaru a telefon).

Má-li si zaměstnanec rozvrhovat pracovní dobu v rámci home office sám, což bude většina případů, jedná se o výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele dle § 317 ZP. K takovému způsobu výkonu práce se vyžaduje souhlas zaměstnance a nelze mu tak výkon práce mimo pracoviště v tomto režimu jednostranně nařídit. Práce z domova v režimu § 317 ZP má dle zákona určitá specifika, jako např. to, že se na zaměstnance nevztahuje úprava rozvržení pracovní doby, jiných důležitých osobních překážek v práci, ani zaměstnanci nepřísluší mzda nebo náhradní volno za práci přesčas či práci ve svátek.

Základní pravidla home office je vhodné upravit vnitřním předpisem a specifika k danému zaměstnanci zanést do písemné dohody o dočasném výkonu práce z domova uzavřené mezi ním a zaměstnavatelem. Je potřeba si dát pozor zejména na oblast bezpečnosti práce, kdy zaměstnavatel stále odpovídá za případné pracovní úrazy, byť k nim dojde v rámci home office v domově zaměstnance. Zaměstnavatel by tak měl mít jistotu, že domácí prostor zaměstnance je k výkonu práce prostřednictvím home office způsobilý a vhodný. Další oblastí, kterou by neměli zaměstnavatelé v tomto režimu podcenit, je pak ochrana osobních údajů.

V případě další konzultace k tomuto tématu či zájmu o zpracování související dokumentace jsme Vám rádi k dispozici prostřednictvím kontaktních e-mailů v záložce Kontakt, popř. telefonicky po předchozím kontaktování e-mailem.


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

(00420) 485 228 422

info@kodaplegal.cz

cs en de 

ETL Global
Rychlý kontakt close