legal

Náhrada škody způsobené vládními opatřeními - aktuální informace

Aktuálně (26.04.2020): 

Níže uvedená opatření ministerstva zdravotnictví (a další) byla podrobena soudnímu přezkumu, v rámci kterého Městský soud v Praze všechna hlavní mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví omezující maloobchodní prodej a volný pohyb osob zrušil a uložil vládě situaci napravit. Vláda na to reagovala přijetím zrušených opatření znovu, tentokrát již správně dle krizového zákona.

Již dříve jsme klienty upozorňovali na možnost žádat náhradu škody vzniklé krizovými opatřeními, které vláda přijala v průběhu března podle zákona o krizovém řízení. Podle speciální úpravy zákona o krizovém řízení je stát povinný nahradit škodu, která vznikla jak důsledek krizových opatření přijatých podle tohoto zákona (což je velmi důležité).

 

Poslední „prodloužení“ všech březnových vládních krizových opatření do 01. 04. 2020 bylo překvapivě provedeno opatřením Ministerstva zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Nešlo však o prodloužení termínu původních opatření vlády, ale o převzetí (v zásadě shodného) textu do zcela nového opatření Ministerstva zdravotnictví. Vláda následně vzala toto opatření ministerstva zdravotnictví pouze na vědomí.

 

Důvod změny postupu vláda v postatě ani nezakrývá. Vše nasvědčuje tomu, že vláda tak postupovala, aby se stát vyhnul náhradě škody osobám, které tato opatření zasáhla. Zákon o ochraně veřejného zdraví totiž žádnou úpravu o náhradě škody srovnatelnou s tou v zákoně o krizovém řízení neobsahuje. Vláda tak zřejmě doufá (jak vyplývá z mediálních vyjádření jejích členů), že se tímto postupem stát povinnosti hradit podnikatelům škody způsobené krizovými opatřeními jednoduše vyhne. Pokud by totiž tento postup vládě vyšel, musela by hradit škody pouze za několik dní v březnu, během kterých byla účinná vládní opatření přijatá podle zákona o krizovém řízení.

 

Soudě dle vyjádření ministryně financí stát možná bude odmítat i nároky na náhradu škody vznesené podle zákona o krizovém řízení. Ministryně financí ve svém vyjádření pro českou televizi uvedla, že „výklad je takový, že přímá, jasná náhrada škody je v případě, když zabíráte někomu majetek nebo mu přikazujete nějakou činnost. Nic takového nenastalo“. Takový výklad je dle našeho názoru neudržitelný. Ministryně totiž popisuje úpravu náhrady škody za omezení vlastnického práva, poskytnutí věcných prostředků a vykonání pracovní povinnosti a pracovní výpomoci, která je upravena v § 35 zákona o krizovém řízení. V § 36 stejného zákona je však dále upraveno, že stát odpovídá za všechny škody, které vznikly v důsledku krizových opatření.

 

Postup vlády spočívající ve změně právního základu mimořádných opatření považujeme za zcela nepřijatelný pokus o vyhnutí se odpovědnosti za vzniklé škody a zcela bezprecedentní obcházení zákonů v době, kdy podnikatelé potřebují slyšet, že stát bude dodržovat své povinnosti a neohrozí právní jistotu. Nepochybujeme, že celá věc bude mít dohru před soudy, které jsou jedinými orgány oprávněné o náhradě škody rozhodnout.

 

V současné době tedy prozatím doporučujeme důkladně shromažďovat veškeré dokumenty prokazující vzniklé škody a nezmeškat lhůtu na uplatnění nároku na náhradu škody, která je podle zákona o krizovém řízení 6 měsíců od chvíle, kdy se osoba o vzniku škody dozvěděla. První lhůty tak propadnou již v září.

 

Situaci pro Vás budeme i nadále sledovat a o vývoji Vás budeme informovat.

 


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

(00420) 485 228 422

info@kodaplegal.cz

cs en de 

ETL Global
Rychlý kontakt close