legal

Nejvyšší správní soud: součástí základu daně z nabytí nemovitých věcí DPH není

Nejvyšší správní soud při své rozhodovací činnosti posuzoval otázku, zda je DPH součástí základu daně z nabytí nemovitých věcí určeného podle ceny sjednané. V tomto konkrétním případě (poplatníkem byl převodce) je podle NSS třeba vycházet z toho, že podstatou daně z nabytí nemovitých věcí je zdanění hodnoty převáděné nemovitosti a převodcem dosaženého finančního výnosu z prodeje nemovitosti. Současně podle NSS však za součást finančního výnosu převodce nelze považovat DPH. Zahrnutí DPH do základu daně neodpovídá účelu daně z nabytí nemovitých věcí. Plátce daně totiž DPH vybírá jako součást kupní ceny pro stát, odvádí jí do státního rozpočtu. Tudíž DPH není součástí finančního výnosu plátce. Pokud by součástí základu daně z nabytí nemovitých věcí DPH byla, pak by převodce danil nejen svůj zisk z převodu nemovitostí, ale i částku, kterou inkasoval pro stát.

Plátcům DPH se tak naskytla na základě tohoto rozsudku možnost podat dodatečná daňová přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a snížit tak dříve přiznanou a uhrazenou daň.


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

(00420) 485 228 422

info@kodaplegal.cz

cs en de 

ETL Global
Rychlý kontakt close