legal

Nová kategorie zaměstnanců – vrcholový řídící zaměstnanec

Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo v první polovině letošního roku návrh zákona na změnu zákoníku práce, který s sebou přináší hned několik zásadních změn. Jednou z navrhovaných změn je zakotvení nové kategorie zaměstnanců do zákoníku práce, a to vrcholových řídících zaměstnanců.

Vrcholovým řídícím zaměstnancem by se mohl stát pouze vedoucí zaměstnanec, a to po dohodě se zaměstnavatelem. Takový zaměstnanec pak musí mít sjednánu složku mzdy, na kterou mu vznikne právo v každém kalendářním měsíci, alespoň ve výši 75.000,- Kč. Na druhou stranu se pak nebude na tyto zaměstnance vztahovat právní úprava příplatků a při jiných důležitých překážkách v práci by jim nepříslušela náhrada mzdy vyjma překážky v podobě nemoci. Výhodou vrcholového řídícího zaměstnance je pak především to, že si bude moci rozvrhnout svoji pracovní dobu až do rozsahu 48 hodin týdně a to i na dny pracovního klidu.

Prozatím samozřejmě není jisté, zda a v jaké podobě bude tento návrh Parlamentem ČR nakonec schválen, nicméně počítá se s tím, že by tato koncepční novela měla v účinnost vstoupit na jaře příštího roku.


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

(00420) 485 228 422

info@kodaplegal.cz

cs en de 

ETL Global
Rychlý kontakt close