legal

Opětovné zrušení předkupního práva

S účinností od 01.07.2020 došlo již opakovaně k legislativní změně úpravy předkupního práva, které bylo až na výjimky z občanského zákoníku vyškrtnuto. Právní stav předkupního práva se tedy vrátil do stavu před koncem roku 2016 a nyní se týká pouze spoluvlastnictví věci, jež bylo založeno zejména pořízením pro případ smrti (závěť, dědická smlouva).

Spoluvlastníci nemovitosti tedy v případě převodu svého spoluvlastnického podílu nebudou povinni tento nabídnout nejdříve ostatním spoluvlastníkům. Změnou tak dochází ke zjednodušení převodů spoluvlastnických podílů na nemovitostech a poskytuje se větší právní jistota kupujícím, že v případě uzavření kupní smlouvy daný spoluvlastnický podíl skutečně nabudou do svého vlastnictví.


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

(00420) 485 228 422

info@kodaplegal.cz

cs en de 

ETL Global
Rychlý kontakt close