legal

Právnická osoba jako člen voleného orgánu společnosti

Již jsme Vás informovali o tom, že od 01.01.2021 nabyla účinnost rozsáhlá novela zákona o obchodních korporacích. Jednou ze změn, kterou je třeba promítnout i v obchodním rejstříku, je nutnost zmocnění konkrétní fyzické osoby k zastupování právnické osoby, jež je členem voleného orgánu společnosti (statutární orgán, kontrolní orgán).

 

Je-li tedy právnická osoba např. jednatelem, je nutné v obchodním rejstříku provést zápis konkrétní fyzické osoby, která bude právnickou osobu při výkonu funkce jednatele zastupovat, a zejména doložit zmocnění k takové činnosti. Je-li už taková fyzická osoba zapsána z titulu své funkce (např. jednatel dané právnické osoby), bude s největší pravděpodobností nutné doložit rejstříku alespoň její zmocnění k zastupování, aby právnické osobě funkce nezanikla. To vše je u již zapsaných právnických osob jako členů volených orgánu nutné provést nejpozději do konce března letošního roku.


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

(00420) 485 228 422

info@kodaplegal.cz

cs en de 

ETL Global
Rychlý kontakt close