legal

Prokazování původu majetku pro daňové účely

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o daních z příjmů, která má správcům daně umožnit prověřit a dodatečně zdanit nepřiznaný a nezdaněný příjem poplatníků daně z příjmů (fyzických i právnických osob).

V případě, že bude mít správce daně (i) důvodné pochybnosti, zda příjmy poplatníka oznámené nebo tvrzené správci daně odpovídají nárůstu jeho jmění, spotřebě nebo jinému vydání ("nárůst jmění"), a zároveň (ii) rozdíl mezi deklarovanými příjmy a nárůstem jmění přesáhne 7 milionů Kč, pak správce daně vyzve poplatníka k prokázání vzniku a původu jeho majetku v souvislosti s "podezřelým" nárůstem jmění. Na nárůst jmění v hodnotě nižší než 7 milionů Kč se nová úprava nevztahuje. Stejně tak správce daně nemůže vyzývat k prokázání skutečností, o nichž je mu známo, že nastaly v období, za které již nelze doměřit daň (tj. 3 roky, resp. 10 let).

Jestliže poplatník hodnověrně neprokáže, z jakých příjmů nárůst jeho jmění pochází, a daň nepůjde stanovit na základě dokazování, stanoví správce daně základ daně odhadem z výše příjmů, kterých by poplatník musel dosáhnout, aby to odpovídalo nárůstu jeho jmění. Stanovit daň podle pomůcek pomocí odhadu však bude možné pouze tehdy, pokud takto stanovená daň přesáhne 2 miliony Kč. Vedle samotné daně pak bude poplatník povinen uhradit též vysoké penále ve výši 50 nebo 100 % z částky stanovené daně (oproti běžné 20% sazbě) a úrok z prodlení (aktuálně 14,05 %). Správce daně bude podle novely rovněž moci pod zpřísněnou sankcí vyzvat poplatníka k podání prohlášení o majetku.

Schválení novely Senátem je na programu na konec srpna, poté bude muset zákon podepsat též prezident. Účinnost nových pravidel lze proto očekávat nejdříve od října tohoto roku.


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

(00420) 485 228 422

info@kodaplegal.cz

cs en de 

ETL Global
Rychlý kontakt close