legal

Sestavujete zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou?

Pomalu se přibližuje měsíc březen a kromě jiných povinností nastává čas také na přípravu zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, tzv. zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.

Povinnost sestavení zprávy o vztazích mezi propojenými osobami stanoví zákon o obchodních korporacích všem ovládaným osobám bez ohledu na to, zda v rámci koncernu došlo k uzavření ovládací smlouvy, či nikoli. Statutární orgán ovládané osoby má povinnost zprávu vypracovat do 3 měsíců od skončení účetního období. Zpráva o vztazích se rovněž v souladu se zákonem zakládá do sbírky listin.

Připomeňme, že zpráva o vztazích obsahuje například informace o struktuře vztahů mezi osobami ve skupině, úlohu ovládané osoby v této struktuře a způsob a prostředky ovládání, přehled vzájemných smluv, přehled jednání učiněných ovládanou osobou v posledním účetním období, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky. Rovněž by měla obsahovat posouzení toho, zda vznikla ovládané osobě újma a zda byla či bude uhrazena a jakým způsobem. Dále má obsahovat zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi propojenými osobami, zda převládají výhody či nevýhody a jaká rizika pro ovládanou osobu plynou z propojení.


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

(00420) 485 228 422

info@kodaplegal.cz

cs en de 

ETL Global
Rychlý kontakt close