legal

Společenské smlouvy a stanovy obchodních korporací a novela zákona o obchodních korporacích

Od 1. ledna tohoto roku nabyla účinnosti zatím nejrozsáhlejší novela zákona o obchodních korporacích, která má za cíl zohlednit šest let praktických zkušeností s aplikací tohoto důležitého zákona.

Obchodní korporace mají nyní čas do 01.01.2022 na to, aby zkontrolovaly své zakladatelské právní jednání (společenskou smlouvu, stanovy, …) a uvedly jeho obsah do souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích, od kterých se nelze odchýlit.

Do 01.07.2021 je pak nutné zapsat do obchodního rejstříku ty skutečnosti, které se do něj dříve nezapisovaly, a do sbírky listin založit příslušné dokumenty.

Vzhledem na rozsáhlost novely se uvedeným povinnostem nevyhne téměř žádná právnická osoba, a to i když po roce 2013 přizpůsobila svůj zakladatelský dokument zákonu o obchodních korporacích.

Změny zavedené novelou jsou opravdu značné, mezi nejdůležitější patří například ty v oblasti:

- pravidel rozdělení zisku společnosti;
- právnických osob jako členů orgánů společností;
- smluv o výkonu funkce člena orgánů společností;
- formy smlouvy o převodu podílu v s.r.o.;
- protestů na valné hromadě;
- závaznosti pokynů valné hromady statutárnímu orgánu;
- řízení akciových společností;
- obsahu zprávy o vztazích.


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

(00420) 485 228 422

info@kodaplegal.cz

cs en de 

ETL Global
Rychlý kontakt close