legal

Zaměstnanci velkých společností mají opět právo volit třetinu členů dozorčí rady

S účinností od 14. 1. 2017 byla přijata novela zákona o obchodních korporacích zavádějící právo zaměstnanců společnosti volit jednu třetinu členů dozorčí rady. Uvedené právo vzniká pouze zaměstnancům společností, které mají více než 500 zaměstnanců v pracovním poměru.

Zastoupení zaměstnanců v dozorčích radách bylo v minulosti povinné do konce roku 2013 a vztahovalo se na společnosti s více než 50 zaměstnanci. S přijetím zákona o obchodních korporacích však bylo k velké nelibosti odborových svazů právo zaměstnanců na volbu členů dozorčí rady zrušeno. Po 3 letech se tak nyní povinné zastoupení zaměstnanců v dozorčí radě opět stává součástí právního řádu.

V souvislosti se znovuzavedením práva zaměstnanců na volbu členů dozorčí rady je novelou pro společnosti s více než 500 zaměstnanci rovněž zakotvena povinnost mít počet členů dozorčí rady, který je dělitelný třemi. V praxi tak novela zákona o obchodních korporacích přináší pro velké společnosti nutnost změnit jak stanovy, které obsahují pravidla určení počtu členů dozorčí rady, tak i samotné složení dozorčí rady. K uvedení stanov a složení dozorčí rady do souladu s novelou mají společnosti 2 roky od účinnosti novely. Vzhledem k tomu, že o změně stanov rozhoduje valná hromada, která se standardně schází jednou ročně, nedoporučujeme realizaci změn příliš odkládat. Neprovede-li společnost nápravu ani v dodatečné lhůtě určené rejstříkovým soudem, bude soud moci společnost i bez návrhu zrušit a nařídit její likvidaci.


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

(00420) 485 228 422

info@kodaplegal.cz

cs en de 

ETL Global
Rychlý kontakt close