legal

Změny prodejní doby v maloobchodě a velkoobchodě

1. října 2016 vstoupí v účinnost nový zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, který s sebou přináší zákaz prodeje o některých státních a ostatních svátcích.

Zákon zakazuje prodej v maloobchodě a velkoobchodě po celý den 1. ledna, o Velikonočním pondělí, 8. května, 28. září, 28. října, 25. prosince a 26. prosince, a o Štědrém dni pak v rozmezí od 12:00 do 24:00. Tento zákaz se netýká provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy, lékáren, prodejen v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních stanicích a autobusových nádražích, prodejen ve zdravotnických zařízeních, prodejen, jejichž prodejní plocha nepřesahuje 200 m2 a maloobchodu a velkoobchodu v době, kdy je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav.

Zákaz se vztahuje také na prodejní a výkupní dobu zastaváren, provozoven určených k obchodování s použitým zbožím a zařízení určených ke sběru a výkupu odpadů, a to bez ohledu na velikost prodejní nebo výkupní plochy.

V případě, že by podnikatel zákaz nedodržel, dopustil by se správního deliktu, za který by mu bylo možné ze strany kontrolního orgánu, kterým je Česká obchodní inspekce, uložit pokutu až do výše 1.000.000,- Kč. Pokud by se porušení zákazu opakovalo, vystavoval by se podnikatel nebezpečí uložení pokuty až do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud tedy prodáváte zboží v prodejně, jejíž prodejní plocha je větší než 200 m2, a nejedná se o některou z výše uvedených prodejen, na kterou se vztahuje zákonná výjimka, poprvé 28. října nesmíte prodej na této prodejně uskutečňovat.


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

(00420) 485 228 422

info@kodaplegal.cz

cs en de 

ETL Global
Rychlý kontakt close