legal

DPH

Více o úlevách v dalších daňových oblastech se dočtete zde: https://www.kodaplegal.cz/cs/pandemie-informace/ulevy-v-danove-oblasti.html

V rámci opatření souvislosti s mimořádnými opatřeními proti šíření viru COVID-19 bylo myšleno i na plátce DPH, jsou jimi:

Prominutí DPH při dodání ochranných pomůcek pro boj s COVID-19

V rámci mimořádných opatření byla rovněž plošně prominuta DPH na bezúplatné dodání:

Konkrétní položky lze nalézt ve Finančním zpravodaji č. 6/2020 včetně kódů celní nomenklatury.

Prominutí vyhlášené ve Finančním zpravodaji č. 6/2020 platí od 12. března 2020 po celou dobu trvání nouzového stavu.

Vzory nejčastějších žádostí

Níže naleznete ke stažení vzor jedné z nejaktuálnějších žádostí, které podávají podnikatelé svému finančnímu úřadu. Další vzory budeme přidávat později i s ohledem na probíhající legislativní proces, který by měl situaci zjednodušit (zejména žádost o prominutí úroků z prodlení a žádost o prominutí penále ze záloh na pojistné). Vzor zpracovali daňoví poradci a právníci krizového týmu poradenské skupiny KODAP.

Fakticky jde o pomůcku, obsahující přímo použitelné prvky žádosti (normální text), pokyny k vyplnění (zažlucený text) a možné nastínění individuálních údajů do žádosti (kurzíva). Tedy nestačí jen doplnit jméno, resp. název firmy a částku; žádost je třeba dotvořit podle individuálních poměrů podnikatele.

Žádost-vzor-posečkání

Při jakýchkoliv doplňujících dotazech, žádostech o posouzení Vaší situace, či zpracování příslušných dokumentů se neváhejte obracet na svého poradce ze skupiny KODAP, popřípadě přímo na konkrétní poradce, kteří jsou připraveni krizové situace řešit:

Hana Hejzlarová, daňová poradkyně, tel. +420 602 180 013, email: hejzlarova@kodap.cz

Jana Janoušková, daňová specialistka, tel. +420 603 166 035, email: j.janouskova@kodap.cz

Mimořádné informační E-servisy k tématu:

E-servis - Termín pro podání přiznání k DPH

E-servis - Další rozhodnutí o prominutí v oblasti daní


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

(00420) 485 228 422

info@kodaplegal.cz

cs en de 

ETL Global
Rychlý kontakt close