legal

Pojistné a odvody OSVČ

Níže najdete informace k:

1. Podání Přehledů a doplatek pojistného za rok 2019

2. OSVČ a zdravotní pojištění - zálohy, přehledy

1. Podání Přehledů a doplatek pojistného za rok 2019

Zdravotní pojištění

Od data podání přiznání k dani z příjmů se i nadále odvíjí povinnost OSVČ podat Přehled o příjmech a výdajích a úhrnu záloh na pojistné za rok 2019.

Zdravotní pojišťovny nebudou pokutovat pozdní podání Přehledů až do 3.8.2020, pokud poplatníci využijí nejzazší možný termín 1.7.2020 pro podání přiznání k dani z příjmů.

Stále platí, že doplatek pojistného za rok 2019 je třeba uhradit do 8 dnů od podání Přehledu, nejpozději tedy do 11.8.2020.

Sociální pojištění

ČSSZ umožňuje OSVČ podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 bez sankcí až do 3.8.2020 v návaznosti na povolený nejzazší termín pro podání přiznání k dani z příjmů do 1.7.2020. Sankce za pozdní podání Přehledu bude prominuta jen v případě, pokud bude do 3.8.2020 Přehled podán a současně i uhrazen doplatek pojistného vyplývající z tohoto přehledu. Za den úhrady se považuje den připsání platby na účet příslušné OSSZ.

 

2. Platby záloh na pojistné (sociální i zdravotní) na rok 2020

Dne 23.3.2020 vláda schválila návrh zákona, který na 6 měsíců odpustí minimální povinné platby záloh na důchodové pojištění. Zákon byl již projednán ve stavu legislativní nouze a oběma komorami Parlamentu ČR schválen s účinností od března 2020. Opatření se týká také zdravotního pojištění.

Všechny OSVČ (hlavní i vedlejší) tak v období od března do srpna 2020 nemusí platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění pojištění:

Těchto půl roku se bude podnikatelům započítávat jako tzv. vyloučená doba, která nijak neovlivní budoucí výši důchodu.

U těch OSVČ, které již březnovou zálohu uhradili, bude tato částka považována za předplacenou zálohu na měsíc září.  

Aktuální vývoj pro Vás i nadále sledujeme.

Při jakýchkoliv doplňujících dotazech, žádostech o posouzení Vaší situace, či zpracování příslušných dokumentů se neváhejte obracet na svého poradce ze skupiny KODAP, popřípadě přímo na konkrétní poradce, kteří jsou připraveni krizové situace řešit:

Jana Melicharová, daňová poradkyně, tel. +420 734 798 396, email: melicharova.j@kodap.cz

 

Mimořádné informační E-servisy k tématu:

E-servis - Jak podat přehledy OSVČ v souvislosti s COVID-19?

E-servis - Prominutí platby záloh na pojistné pro všechny OSVČKodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

(00420) 485 228 422

info@kodaplegal.cz

cs en de 

ETL Global
Rychlý kontakt close