legal

Úlevy v daňové oblasti

Tento článek má následující části:

1. Daň z příjmů

2. Daň z nabytí nemovitých věcí

3. Silniční daň

4. DPH

5. Daň z nemovitých věcí

6. Vzory nejčastějších žádostí

1. Daň z příjmů

V souvislosti s opatřeními vlády ČR se šířením COVID-19 jsou vydána tato opatření týkající se daně z příjmů:

2. Daň z nabytí nemovitých věcí

3. Silniční daň

4. DPH

V rámci opatření souvislosti s mimořádnými opatřeními proti šíření viru COVID-19 bylo myšleno i na plátce DPH, jsou jimi:

Prominutí DPH při dodání ochranných pomůcek pro boj s COVID-19

V rámci mimořádných opatření byla rovněž plošně prominuta DPH na bezúplatné dodání:

Konkrétní položky lze nalézt ve Finančním zpravodaji č. 6/2020 včetně kódů celní nomenklatury.

Prominutí vyhlášené ve Finančním zpravodaji č. 6/2020 platí od 12. března 2020 po celou dobu trvání nouzového stavu.

5. Daň z nemovitých věcí

6. Vzory nejčastějších žádostí

Níže naleznete ke stažení vzory dvou nejaktuálnějších žádostí, které podávají podnikatelé svému finančnímu úřadu. Další vzory budeme přidávat později i s ohledem na probíhající legislativní proces, který by měl situaci zjednodušit (zejména žádost o prominutí úroků z prodlení a žádost o prominutí penále ze záloh na pojistné). Vzory zpracovali daňoví poradci a právníci krizového týmu poradenské skupiny KODAP.

Fakticky jde o pomůcku, obsahující přímo použitelné prvky žádosti (normální text), pokyny k vyplnění (zažlucený text) a možné nastínění individuálních údajů do žádosti (kurzíva). Tedy nestačí jen doplnit jméno, resp. název firmy a částku; žádost je třeba dotvořit podle individuálních poměrů podnikatele.

Žádost-vzor-posečkání

Žádost-vzor-zrušení zálohy

Při jakýchkoliv doplňujících dotazech, žádostech o posouzení Vaší situace, či zpracování příslušných dokumentů se neváhejte obracet na svého poradce ze skupiny KODAP, popřípadě přímo na konkrétní poradce, kteří jsou připraveni krizové situace řešit:

DPH, daň z příjmů - Hana Hejzlarová, daňová poradkyně, tel. +420 602 180 013, email: hejzlarova@kodap.cz

Daň z příjmů - Eliška Krčálová, daňová poradkyně, tel. +420 734 396 805, email: krcalova@kodap.cz

DPH Jana Janoušková, daňová specialistka, tel. +420 603 166 035, email: j.janouskova@kodap.cz

Ostatní daně - Stanislava Kočvarová, daňová poradkyně, tel. +420  734 424 381, email: kocvarova@kodap.cz

Ostatní daně - Jan Kašpar, daňový poradce, tel. +420 734 792 828, email: kaspar@kodap.cz


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

(00420) 485 228 422

info@kodaplegal.cz

cs en de 

ETL Global
Rychlý kontakt close