legal

Advokátní úschovy a ověřování podpisů

Advokátní kancelář KODAP legal s.r.o. zajišťuje pro své klienty advokátní úschovy, např. v rámci vypořádání kupní ceny při převodu nemovitostí či v souvislosti s převodem obchodních podílů. Cena za advokátní úschovu je příznivější než
v případě úschovy u notáře.

Naše advokátní kancelář je zároveň oprávněna ověřovat podpisy osob na smlouvách, plných mocích či jiných dokumentech. Ověřit pravost podpisů lze na listinách jak u nás sepsaných, tak cizích a před advokátem podepsaných. Ověření advokátem je rovnocenné jako úřední ověření podpisu u notáře či na obecním úřadě.


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

(00420) 485 228 422

info@kodaplegal.cz

cs en de 

ETL Global
Rychlý kontakt close