legal

Obchodní společnosti

Advokátní kancelář KODAP legal s.r.o. poskytuje všestranný právní servis v oblasti korporátního práva, tj. v oblasti práva obchodních společností. Jedná se zejména o následující služby:

Advokátní kancelář KODAP legal s.r.o. poskytuje rovněž komplexní právní poradenství a řízení při realizaci jakékoli formy přeměny obchodních korporací dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev. Proces přeměny zajišťujeme našim klientům od úvodních konzultací až po úplné dokončení přeměny formou zápisu v obchodním rejstříku a navahujících právních kroků. Ve spolupráci s daňovými poradci, auditory, znalci, notáři a dalšími odborníky zajistíme vše potřebné pro to, aby přeměna obchodní korporace splnila cíl a očekávání našich klientů. V této specifické právní oblasti máme mnoho zkušeností a pozitivních referencí.

Zabýváme se také celou řadou dalších korporátních projektů, jejichž součástí jsou prodeje závodů, převody podílů či cenných papírů, finanční asistence, nepeněžité vklady do základního kapitálu a další v úvahu připadající procesy.


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

(00420) 485 228 422

info@kodaplegal.cz

cs en de 

ETL Global
Rychlý kontakt close